Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Ränta på statsskulden
              90. Ränta på statsskulden

Statsbudgeten 2021

01. Ränta på statsskuldenPDF-versio

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 755 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, preskriberade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition.

Förklaring:Skulden i euro uppgick vid utgången av 2019 till 105 283 miljoner euro och den genomsnittliga nominella räntan på skulden var 0,87 %. Som beräkningsantagande för 2021 års upplåning har använts -0,21 procents ränta för ränteperioder på 3 månader och 0,06 procents ränta för ränteperioder på 10 år.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är ränteinkomster från statslån och inkomster som flyter in från derivat som skyddar räntebetalningen i fråga om statslån.

Beräknad användning av anslaget (mn euro)

   
Serieobligationslån 818
Övriga obligationslån 11
Övriga masskuldebrevslån 0
Skuldförbindelselån -29
Sammanlagt 800

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Preciserad uppskattning -105 000
Sammanlagt -105 000

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 755 000 000
2020 budget 860 000 000
2019 bokslut 1 191 021 897