Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2021

55. Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 250 000 euro.

Anslaget får användas för understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016) samt till understöd i anslutning till handlingsprogrammet för äldre personers boende och till konsumtionsutgifter för ordnande av evenemang, för specialisttjänster och för tjänsteresor.

Förklaring:Understöd beviljas för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning, installation av hiss i efterhand och undanröjande av hinder för tillgänglighet i bostadshus samt för understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder, för utarbetande av undersökningar av skicket och reparationsplaner. Av anslaget används dessutom 350 000 euro till understöd i anslutning till åtgärdsprogrammet för äldres boende.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Handlingsprogrammet för äldres boende (överföring från moment 35.01.01) 350
Utarbetande av undersökningar av skicket och reparationsplaner (regeringsprogr. 2019) 1 000
Sammanlagt 1 350

2021 budget 6 250 000
2020 IV tilläggsb. 390 000
2020 budget 4 900 000
2019 bokslut 15 500 000