Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2021

32. Understöd för avskaffande av bostadslöshet och utvecklande av statistikföringen av bostadslöshet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) för utvecklande och stärkande av social- och hälsovårdstjänster som förebygger och minskar bostadslöshet med stöd av statsunderstödslagen

2) för utvecklande av statistikföringen av bostadslöshet

3) för betalning av konsumtionsutgifter för utredningar, informationssystem, anvisningar och ordnande av utbildningar i anslutning till förebyggande och statistikföring av bostadslöshet

4) för betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst två årsverken.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avsikten är att trygga fungerande boende för personer som har varit bostadslösa eller som riskerar att bli bostadslösa, genom att tillgången till behövliga social- och hälsovårdstjänster säkerställs. Social- och hälsovårdstjänster med låg tröskel och mobila social- och hälsovårdstjänster utvecklas och stärks särskilt med tanke på att minska och förebygga bostadslöshet, och på så sätt tryggas boende för bostadslösa som behöver ett starkt stöd. Kommunerna kan ansöka om understöd för att utveckla och stärka social- och hälsovårdstjänster som stöder boende. Stödet riktas till anställning av personer som utför klientarbete och till behövliga arbetsredskap samt till administrationen av understödet. Den nuvarande statistikföringen av bostadslöshet stöder inte i tillräcklig grad kommunernas arbete mot bostadslöshet. En del av anslaget kan användas till att utveckla statistikföringen och till de statsförvaltningsutredningar som behövs för detta.


2021 budget 3 300 000
2020 budget 3 300 000