Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2021

04. Inrättande av ett digitalt register och en digital plattform för den byggda miljön (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 300 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statens utgifter för projektet för digitalisering av den byggda miljön och till utgifter och avgifter för internationellt samarbete

2) till betalning av understöd med stöd av statsunderstödslagen

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stöd av anslaget inrättas det ett riksomfattande digitalt register och en riksomfattande digital dataplattform för den byggda miljön, vilka ska utgöra underlag för beslut och processer om markanvändning och byggande. Anslaget hänför sig till främjande av digitalisering i samband med reformen av markanvändnings- och bygglagen. Avsikten är att förbättra tillgången till information och begripligheten i planeringen samt att främja deltagandet och det kunskapsbaserade beslutsfattandet. Med anslaget skapas interoperabla informationsstrukturer som grund för registret och plattformen samt understöds den digitala utvecklingen inom branschen och beredskapen att ta i bruk detta register. Inom projektet understöds investeringar inom branschen.


2021 budget 7 300 000
2020 budget 7 300 000