Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

38. Statsunderstöd för den offentliga social- och hälsovårdens covid-19-kostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 660 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till ett belopp av högst 1 400 000 000 euro för att i form av statsunderstöd ersätta kommuner och samkommuner samt landskapet Åland för kostnader som föranleds av covid-19-testning och covid-19-spårning

2) till ett belopp av högst 30 000 000 euro för kostnader i anslutning till covid-19-testningsteknologi

3) till ett belopp av högst 30 000 000 euro för andra kostnader som inte gäller testning och som orsakas av att covid-19-hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena stärks

4) till ett belopp av högst 200 000 000 euro för att i form av statsunderstöd ersätta kommuner, samkommuner och landskapet Åland för andra direkta covid-19-kostnader

5) till avlönande av personal motsvarande högst 10 årsverken samt till betalning av andra omkostnader som genomförandet orsakar.

Förklaring:Anslaget baserar sig på statsrådets principbeslut med stöd av vilka man i enlighet med hybridstrategin förhindrar att viruset sprids i samhället, vid gränsöverskridande trafik och resor. En förutsättning är en omfattande och snabb testning, målnivån är 30 000 test per dag.

Den helhet som understödssystemet för kommuner, samkommuner och landskapet Åland och som hänför sig till punkterna 2—4 i beslutsdelen utgör fastställs som ett samarbete mellan social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet på så sätt att incitamenten för kostnadseffektiv verksamhet kvarstår. Statsunderstöden ersätts i enlighet med de kostnader som statsbidragsmyndigheten godkänt.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
De kostnader som hälsosäkerheten vid gränsövergångsställena förutsätter 30 000
Den testning och spårning som hybridstrategin förutsätter 1 400 000
Testningsteknologi 30 000
Understöd till sjukvårdsdistrikten och kommunerna för andra direkta kostnader som orsakas av coronaviruset 200 000
Sammanlagt 1 660 000

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 1 660 000 000