Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

35. Statlig finansiering till studerandehälsovård som ordnas av Studenternas hälsovårdsstiftelse (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 65 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statlig finansiering enligt lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande (695/2019) till Studenternas hälsovårdsstiftelse för produktionen av studerandehälsovården.

Förklaring:Folkpensionsanstalten ska svara för ordnandet av studerandehälsovård för högskolestuderande i hela landet. Folkpensionsanstalten svarar för en tillräcklig tillgång till tjänsterna och för tjänsternas tillgänglighet samt godkänner servicenätet för studerandehälsovård. Studenternas hälsovårdsstiftelse producerar studerandehälsovårdstjänster för högskolestuderande i hela landet. Stiftelsen producerar tjänsterna i huvudsak som egen verksamhet. Om den lagstadgade produktionsskyldigheten inte kan genomföras på något annat sätt, kan stiftelsen köpa kompletterande tjänster av en annan tjänsteproducent.

Staten betalar statens finansieringsandel till Folkpensionsanstalten i fyra poster per år. Folkpensionsanstalten betalar ersättning till Studenternas hälsovårdsstiftelse för kostnaderna för produktionen av tjänster i fyra poster per år. Närmare bestämmelser om de godtagbara kostnaderna och justeringen av dem, betalningen av finansieringsandelar och ersättningar, behövliga utredningar och återkrav finns i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Investeringsfinansiering -1 400
Omkostnader för ordnande av studerandehälsovården 17 670
Överföring från moment 28.90.30 32 030
Överföring från moment 33.30.60 16 100
Sammanlagt 64 400

2021 budget 65 800 000
2020 IV tilläggsb. 5 000 000
2020 budget 1 400 000
2019 bokslut 3 000 000