Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

31. Nationell utveckling inom social- och hälsovården (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för inrättande av barnhus

2) för avlönande av personal motsvarande högst åtta och ett halvt årsverken för inrättande, utvecklande och styrning av samt stöd till barnhus.

Förklaring:Barnhusmodellen, som utvecklats inom LASTA-projektet, utvidgas till resten av landet. Inom ramen för barnhusmodellen görs det i en barnvänlig omgivning en multiprofessionell utredning i fråga om barn och unga som misstänks vara offer för sexualbrott och det säkerställs i samarbete en trygg uppväxt och utveckling för barnet. I utvecklingsarbetet utnyttjas de verksamhetsmodeller som redan tillämpas i Seri-stödcentren samt den samarbetsmodell som utvecklats vid universitetssjukhusens enheter för rättspsykiatri för barn samt annan verksamhetspraxis.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 1 200
Sammanlagt 1 200

2021 budget 2 800 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 1 600 000
2019 bokslut 3 263 000