Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2021

58. Tjänster som tillhandahålls frontveteraner i hemmet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 132 020 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av tjänster som underlättar boende hemma för frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988).

Förklaring:Antalet frontveteraner beräknas vara cirka 3 800 vid utgången av 2021.

En lag om ändring av lagen om rehabilitering av frontveteraner trädde i kraft den 1 november 2019, och enligt den får frontveteranerna samma service som stöder boende hemma som krigsinvaliderna.

Vid dimensioneringen av anslaget har det beräknade servicebehovet samt Veikkaus Ab:s avkastning beaktats under moment 33.50.56.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kommunernas preciserade beräkningar samt precisering av tjänsterna som ges frontveteranerna i hemmet -47 580
Sammanlagt -47 580

2021 budget 132 020 000
2020 budget 179 600 000
2019 bokslut 34 376 498