Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2021

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 30 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 17 b § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av utgifter för undersöknings- och utvecklingsprojekt inom rehabiliteringen av frontveteraner samt resekostnader

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av tjänster för rehabiliteringsklienter som underlättar boende i hemmet.

Förklaring:Det anslag som grundar sig på Veikkaus Ab:s avkastning minskar i motsvarande grad behovet av anslag under moment 33.50.57 och 33.50.58.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av rehabiliteringen av veteraner och deras förmåga att klara sig i hemmet -6 800
Ändring av service som stöder boende hemma så att den är lagstadgad, precisering -800
Sammanlagt -7 600

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 30 400 000
2020 budget 38 000 000
2019 bokslut 71 638 000