Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2021

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 16 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av frontunderstöd på de grunder som statsrådet fastställer till vissa utländska frivilliga frontmän som deltagit i krigen 1939—1945 i Finlands försvarsmakt och som lever i svåra förhållanden i Estland och annanstans i det tidigare Sovjetunionens område

2) till beviljande av frontunderstöd också till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring:Målet är att stöda försörjningen för veteraner som lever i anspråkslösa ekonomiska förhållanden.

Verksamhetens omfattning 2019—2021

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Antalet mottagare av understöd 28 22 18
Understöd, euro/person 2 000 2 000 2 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av antalet mottagare av frontunderstöd -4
Sammanlagt -4

2021 budget 16 000
2020 budget 20 000
2019 bokslut 45 000