Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2021

53. Statsunderstöd för rehabilitering av makar till krigsinvalider (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 080 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av makar till krigsinvalider och av änkor som har skött gravt handikappade krigsinvalider samt av krigsänkor på de grunder som statsrådet fastställer

2) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring:Det beräknas att antalet makar till krigsinvalider och krigsänkor som har rätt till rehabilitering uppgår till 2 200 år 2021. Rehabiliteringsperiodens längd är två veckor per rehabiliteringsklient.

Genom konkurrensutsättning och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna för vårddagar vid rehabiliteringsinrättningar och sörjer för att de mål som hänför sig till kvaliteten på rehabiliteringsservicen uppnås.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av antalet änkor och makar till krigsinvalider -420
Sammanlagt -420

2021 budget 2 080 000
2020 budget 2 500 000
2019 bokslut 3 100 000