Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2021

30. Statlig ersättning för vården av personer som lidit skada av krigen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 050 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av den statliga ersättning som med stöd av 6 § i lagen om ordnande av vården av den förflyttade befolkningen (864/1949) betalas till kommunerna.

Förklaring:Antalet krigsförflyttade som placerats vid inrättningar inom social- och hälsovården uppskattas år 2021 uppgå till 9. Anslaget fördelas på betalning av både ersättningsförskott och slutposter.


2021 budget 1 050 000
2020 budget 1 050 000
2019 bokslut 681 623