Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

52. Statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 418 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 140 § i lagen om pension för företagare (1272/2006).

Förklaring:Staten ersätter kostnader som orsakats av företagspensioner till den del premiereserven inte räcker till.

Premien för företagare antas 2021 vara 24,1 % i fråga om personer under 53 år och 25,6 % i fråga om personer som är 53 år eller äldre, varvid inkomsten av försäkringspremierna blir 1 044 000 000 euro. Totalpensionsutgiften beräknas uppgå till 1 395 600 000 euro. På statens andel inverkar dessutom de obetalda premier som avses i 10 § 2 mom. i FöPL, vilka beräknas uppgå till 68 600 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sänkning av arbetsinkomsterna och intäkterna av försäkringspremier och försäkringsavgifter 10 000
Temporär sänkning av pensionsavgifterna 10 000
Ändring i behovskalkylen 69 300
Sammanlagt 89 300

2021 budget 418 000 000
2020 IV tilläggsb. 30 100 000
2020 II tilläggsb. 30 000 000
2020 budget 328 700 000
2019 bokslut 293 200 000