Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              50. Familjeförmåner
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2021

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 580 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014).

Förklaring:Det allmänna bostadsbidraget grundar sig på den totala hyran och på definitionen av den lineära självrisken. Förändringar i stödmottagarnas antal samt stödmottagarnas boendeutgifter och inkomster inverkar på behovet av bostadsbidrag. De åländska bostadsbidragen finansieras av statens ämbetsverk på Åland.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nya studieplatsers inverkan på bostadsbidraget 13 000
Ändring i behovskalkylen 75 000
Ökning av studieplatserna vid studerandeutbildning på andra stadiet för att trygga dimensioneringen av vårdpersonal enligt äldreomsorgslagen från och med 1.8.2020 7 000
Sammanlagt 95 000

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 1 580 400 000
2020 II tilläggsb. 177 000 000
2020 budget 1 485 400 000
2019 bokslut 1 477 300 000