Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

49. Investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 150 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av de sista betalningsposterna i investeringsprojekt som 2018 beviljats under moment 32.60.45 med stöd av statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för förnybar energi och ny energiteknik (145/2016).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Coronaepidemin har inverkat på tidtabellen för slutförande av tre investeringsprojekt som 2018 beviljats under moment 32.60.45 så att de slutförs 2021. Anslaget under momentet används till betalning av de sista posterna i projekten när de har slutförts.


2021 budget 4 150 000