Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

46. Innovationsstöd för skeppsbyggnad (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 23 750 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd enligt statsrådets förordning om statsunderstöd för innovationer inom skeppsbyggnad (364/2015).

Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2021.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avsikten är att anslag beviljas varv för nybyggnad, ombyggnad eller reparation av fartyg för utveckling och planering av en ny fartygstyp, för sådana innovativa delar av ett fartyg som kan betraktas som separata delar samt för utvecklande och upprättande av innovativa produktions-, planerings- eller logistikmetoder.

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 2025 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
             
Förbindelser som ingåtts före 2021 23 750 18 415 4 500 3 500 2 500 52 665
Utgifter sammanlagt 23 750 18 415 4 500 3 500 2 500 52 665

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av utbetalningarna -488
Nya projekt (stimulans) 8 750
Ändring i betalningstidtabellen 2 000
Sammanlagt 10 262

2021 budget 23 750 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 13 488 000
2019 bokslut 10 000 000