Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

45. Investeringsstöd för LNG-terminaler (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 532 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd som beviljats i enlighet med statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av investeringsstöd för terminaler för kondenserad naturgas (707/2013).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget används till betalning av det investeringsstöd som 2014 beviljades för ett terminalprojekt för kondenserad naturgas (LNG).

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
     
Förbindelser som ingåtts före 2021 5 532 5 532
Utgifter sammanlagt 5 532 5 532

2021 budget 5 532 000
2020 budget 5 532 000
2019 bokslut 14 929 080