Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

44. Investeringsstöd för den cirkulära ekonomin (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse, statsunderstödslagen (688/2001) och statsrådets förordning om understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi (1152/2017) användas

1) till investeringar som främjar cirkulär ekonomi och som inbegriper nya innovationer, tekniska lösningar, tjänster, tillvägagångssätt eller affärsmodeller inom cirkulär ekonomi

2) till utredningar som behövs för att starta investeringar som främjar cirkulär ekonomi och till att skapa nätverk och samverkan som främjar samarbete mellan aktörer med anknytning till investeringar eller främjar integrering av processer och materialflöden

3) till genomförande av och investeringar i sådana innovativa lösningar inom cirkulär ekonomi som stöder sysselsättningen.

Anslaget får även användas till betalning av konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Investeringsstödet är avsett för främjande av innovativa framtida lösningar inom cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi hålls produkter, material och deras värde kvar i det ekonomiska kretsloppet så länge som möjligt. Cirkulär ekonomi innebär nya tillvägagångs- och produktionssätt för företagen samt nya former av samarbete mellan företagen. Investeringsstödet är ett stöd av mindre betydelse (de minimis) från Europeiska unionen.


2021 budget 1 000 000
2020 budget 1 000 000
2019 bokslut 2 000 000