Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

42. Utvecklande av ekosystem och kompetensplattformar för cirkulär ekonomi (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till att i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) och kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse bevilja företag och andra sammanslutningar statsunderstöd

1) för genomförande av strategiska tillväxtplattformar och tillväxtekosystem som främjar cirkulär ekonomi

2) för utveckling av ekosystemen inom cirkulär ekonomi.

Anslaget får dessutom användas till projekt som främjar cirkulär ekonomi och utvecklingen av dess ekosystem och som genomförs av organisationer inom statens budgetekonomi och av högskolor och motsvarande organisationer som bedriver offentlig forskning eller kunskapsspridning samt av kommunala och andra offentliga organisationer.

Konsumtionsutgifter budgeteras enligt principen om betalningsbeslut till den del det är fråga om konkurrensutsatt projektfinansiering. Mervärdesskatteutgifter som hänför sig till konsumtionsutgifter som budgeterats under momentet betalas med anslag under moment 32.01.29.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Finansieringen riktas till att utveckla sådana plattformar och ekosystem för cirkulär ekonomi som förnyar den hållbara tillväxten och näringslivsstrukturen samt till att utnyttja samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn i innovationsverksamheten. Målet är att mellan den privata och den offentliga sektorn inleda partnerskap som är avsedda att utveckla innovationer och kompetens i syfte att skapa nya verksamhetsmodeller, affärsverksamhet och nya arbetstillfällen med hjälp av nationella, regionala och internationella resurser inom cirkulär ekonomi.

Anslaget kan användas till att stödja inledandet av och försök med stora utvecklingshelheter och ekosystem som är inriktade på globala utmaningar, utvecklandet av kompetens och innovationsförmåga, digitala plattformslösningar, utvecklandet av nationellt och internationellt nätverkande kompetenskluster bildade av företag och forskningsorganisationer samt utnyttjandet av EU-finansiering. Dessutom används anslaget till att stärka utnyttjandet av hållbar och innovativ offentlig upphandling som utvecklingsunderlag för cirkulär ekonomi och till att främja utvecklandet av ekosystem för cirkulär ekonomi.


2021 budget 1 000 000
2020 budget 1 000 000
2019 bokslut 5 000 000