Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              41. Energistöd

Statsbudgeten 2021

20. Främjande av energieffektivitet och användning av förnybar energi (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 420 000 euro.

Anslaget får användas

1) till främjande av effektiv användning av energi, främjande av användning av förnybara energikällor, utvecklingsprojekt och utredningar samt informations- och rådgivningsverksamhet

2) till beredning av lagstiftning, nationellt genomförande och internationellt samarbete när det gäller energieffektivitet och förnybar energi.

Förklaring:Åtgärdshelheter som finansieras med anslag under momentet är genomförande av energieffektiviseringsdirektivet och fullgörande av energieffektiviseringsavtal samt införande av ett energikartläggningssystem, fastställande av europeiska energieffektivitetskrav för produkter, påverkan av konsumenternas agerande i fråga om energihushållning och främjande av användningen av förnybar energi samt konsekvensbedömning och internationella rapporteringsåtaganden.

Genom verksamheten samlas, bearbetas och sprids information samt utvecklas metoder och påskyndas ibruktagande av ny teknik i samarbete med kommuner, företag och branschorganisationer, med beaktande av också de möjligheter som internationellt samarbete erbjuder. Inom den rådgivnings- och informationsverksamhet som gäller effektiv användning av energi och förnybara energikällor och som riktar sig till större konsumentgrupper samarbetar man intensivt med sakkunnigorganisationer och stöder regionala aktörer.

Effekter

  2019
uppskattning
2020
mål
2021
mål
       
Slutlig energiförbrukning (TWh) - < 310 < 295
Kumulativ energibesparing 2014—2021 (TWh) 86,9 > 49 > 24

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Informations- och rådgivningsverksamhet 740 000
Systemet med energieffektiviseringsavtal 650 000
Energikartläggningssystemet 230 000
Regional energirådgivning 690 000
Främjande av användningen av förnybar energi 300 000
Uppföljning, konsekvensbedömning och rapportering 600 000
Utvecklingsprojekt och utredningar 210 000
Sammanlagt 3 420 000

2021 budget 3 420 000
2020 IV tilläggsb. 1 000 000
2020 budget 3 420 000
2019 bokslut 3 420 000