Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 17 219 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer

2) till betalning av utgifter som föranleds av stödjande av särskilda program

3) till betalning av utgifter som föranleds av internationellt samarbete.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nordiskt samarbete på området för kärnsäkerhet 360 000
Medlemsavgift till Internationella atomenergiorganet (IAEA) 1 220 000
Avgifter och finansiella bidrag i anslutning till verksamheten vid OECD:s organisationer på energiområdet 753 000
Finlands andel till Internationella atomenergiorganets (IAEA) fond för tekniskt bistånd och samarbete 434 000
Kostnaderna för sekretariatet för Europeiska energistadgan 44 000
Internationella atomenergiorganets (IAEA) IPPAS-granskningar 130 000
Medlemsavgift till Europeiska rymdorganisationen (ESA), andelar av pensionsavgifterna och av kostnaderna för det nya huvudkontoret 3 638 000
Finlands finansiella bidrag till ESA:s vetenskapsprogram 7 512 000
Avgifter till Guyanas rymdcenter 760 000
Medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO) 1 700 000
Medlemsavgift till den internationella byrån för förnybar energi (Irena) 110 000
Övriga medlemsavgifter till internationella organisationer och finansiella bidrag till OECD 558 000
Sammanlagt 17 219 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Avgifter till Europeiska rymdorganisationen (överföring från moment 32.20.40) 983
Sammanlagt 983

2021 budget 17 219 000
2020 budget 16 236 000
2019 bokslut 8 507 000