Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

54. Ersättningar till passagerare för inställda paketresor (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) användas till betalning av ersättningar till resenärer till följd av inställda paketresor.

Förklaring:Om en researrangör går i konkurs ersätts resenärer för fordringar som researrangören är skyldig att återbetala i sådana fall där en paketresa ställs in till följd av covid-19-epidemin. En förutsättning för ersättning är att fordringarna inte kan ersättas ur de säkerheter som researrangören ställt.

Resenären ska hos Konkurrens- och konsumentverket framställa ett yrkande på ersättning inom 6 månader från det att researrangören försattes i konkurs. Konkurrens- och konsumentverket fattar beslut om utbetalning av ersättning.

Syftet är att trygga alla konsumenters jämlika ställning vid researrangörens konkurs i situationer där researrangören enligt lag är skyldig att återbetala de förskottsbetalningar som resenärerna betalat eller värdet av motsvarande värdebevis. Dessutom är syftet att göra mottagandet av värdebevis till ett attraktivt och tillförlitligt alternativ till återbetalning i pengar för konsumenterna.


2021 budget 3 000 000
2020 V tilläggsb. 2 000 000