Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

53. Hemtransport av och ersättning till resenärer (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får i enlighet med lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster (921/2017) användas till betalning av hemtransport av och ersättning till resenärer i fall där leverantörer av kombinerade resetjänster blir insolventa.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Staten ersätter hemtransporten av resenärer och betalar ersättning om en leverantör av kombinerade resetjänster är insolvent. Staten kan betala kostnaderna för hemtransport om det är nödvändigt på grund av att hemtransporten av resenärer måste ske snabbt. Staten kan även betala resenärers andra fordringar, om den säkerhet som leverantören av kombinerade resetjänster ställt inte räcker till för att betala alla fordringar eller om betalningen av dem med säkerheten räcker oskäligt länge. Staten betalas ersättning för kostnaderna för hemtransport och för ersättningar till resenärerna genom de i enlighet med lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster (922/2017) ställda säkerheterna, genom de fasta avgifter som baserar sig på dessa säkerheter och genom en avgift av skattenatur som tas ut hos researrangörerna och uppgår till 0,024 % av omsättningen i försäljningen av kombinerade resetjänster. Genom avgifterna förbereder man sig på situationer där staten blir ersättningsskyldig och de ersättningar som staten betalat inte fås tillbaka via säkerheterna. Dessutom tas det ut en fast avgift som grundar sig på säkerhetsbeloppet. Avgifterna intäktsförs under moment 11.19.09 och beräknas uppgå till 650 000 euro 2021.


2021 budget 400 000
2020 budget 400 000
2019 bokslut 1 000 000