Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

51. Statens andel av sjömansserviceverksamheten (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 572 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd

2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013) till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader

3) till kompensering av inkomstbortfall för sjömansservicebyrån till följd av coronaviruspandemin, om det är nödvändigt för att trygga byråns lagstadgade uppgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Sjömansservicebyrån finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Byråns verksamhet finansieras genom de serviceavgifter för sjömän som tas ut hos arbetstagare som arbetar på finländska fartyg och hos deras arbetsgivare. Vardera avgiften är 1/1000 av den inkomst som fås och betalas på fartyget. Statens andel av finansieringen av sjömansservicebyrån är 50 %.

Sjömansservicebyrån ska ta ut serviceavgifter, främja studie- och vuxenutbildningsverksamhet för sjömän samt inrättandet av sjömansservicecentraler i hemlandet och utomlands, ordna och styra motions- och kulturverksamhet samt annan rekreations- och fritidsverksamhet för sjömän, tillhandahålla biblioteks- och informationstjänster för sjömän, förbättra informationsverksamheten, kontaktverksamheten och kommunikationstjänsterna för sjömän samt utveckla sjömansserviceverksamheten så att sjömännens möjligheter att delta i samhällslivet förbättras.

Staten betalar rederierna 50 % i ersättning för de kostnader som hemresorna för arbetstagare som arbetar på finländska fartyg orsakar. Kostnader som ersätts är de omedelbara resekostnaderna, kostnaderna för arbetstagarens uppehälle under resan och kostnaderna för researrangemangen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter 1 072 000
Statens andel av sjömännens resekostnader 1 500 000
Sammanlagt 2 572 000

2021 budget 2 572 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 2 572 000
2019 bokslut 2 369 318