Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

50. Statsunderstöd för konsumentorganisationerna (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 222 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja verksamheten vid Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry är konsumenternas intresseorganisation. Förbundet ger konsumenterna råd samt delar ut och förmedlar konsumentinformation.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd för Konsumentförbundet (regeringsprogr. 2019) 100
Sammanlagt 100

2021 budget 1 222 000
2020 budget 1 122 000
2019 bokslut 872 000