Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

41. Specialunderstöd för Teknologiska forskningscentralen VTT Ab:s forskningsinfrastruktur (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 400 000 euro.

Anslaget får användas

1) till kostnaderna för anskaffning och byggande av en kvantdator

2) till kostnaderna för nedläggning av forskningsreaktorn FiR1 och iståndsättning av de högaktiva cellerna på Otsvängen 3.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med anslag under momentet betalas utgifter som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2021.

Den beräknade fördelningen av användningen av anslaget (1 000 euro)

   
Kvantdator 3 900
Nedläggning av FiR1 och iståndsättning av Otsvängen 3 500
Sammanlagt 4 400

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

  2021 2022 2023 2024 Sammanlagt
fr.o.m.
2021
           
Förbindelser som ingåtts före 2021 4 400 3 800 6 900 3 500 18 600
Utgifter sammanlagt 4 400 3 800 6 900 3 500 18 600

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kvantdator (stimulans) 3 900
Minskade utbetalningar -1 600
Sammanlagt 2 300

2021 budget 4 400 000
2020 IV tilläggsb. 3 100 000
2020 budget 2 100 000
2019 bokslut 10 400 000