Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst

Statsbudgeten 2021

40. Statsunderstöd för aktörer som främjar en hållbar tillväxtpolitik (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 041 000 euro.

Anslaget får användas till att i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) bevilja

1) statsunderstöd till företag och andra sammanslutningar för främjande av en hållbar tillväxtpolitik

2) allmänna understöd enligt statsrådets förordning till sammanslutningar som främjar närings- och innovationspolitiken samt företags internationalisering.

Anslaget får även användas till att bevilja statsunderstöd i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 som avser stöd av mindre betydelse.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Understödet får användas till främjande av företagsverksamhet och entreprenörskap, utveckling och produktion av tjänster som främjar företagens förnyelse och internationalisering, standardiseringsverksamhet, produktion av rådgivningstjänster för offentlig upphandling, skötsel av uppgifter på nationell nivå inom det nordiska miljömärkningssystemet och främjande av finländsk formgivning i och utanför Finland.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Främjande av entreprenörskap och företagsverksamhet samt internationaliseringstjänster 3 211 000
Rådgivningstjänster för offentlig upphandling 500 000
Standardiseringsverksamhet 1 330 000
Sammanlagt 5 041 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anställningsrådgivning för företag 290
Bortfall av tillägg av engångsnatur -300
Det internationella teknologipriset (betalas vartannat år) -1 000
Sammanlagt -1 010

2021 budget 5 041 000
2020 IV tilläggsb. 1 600 000
2020 budget 6 051 000
2019 bokslut 5 959 000