Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

Avdelning 15

LÅNPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2019—2021

    År 2019
bokslut
1000 €
År 2020
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2021
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2020—2021
    1000 € %
 
01. Lån som återbetalas till staten 107 493 98 028 143 146 45 118 46
02. Återbetalningar av statens lån till affärsverk 23 726 18 300 18 300 0
04. Amorteringar på övriga lån 83 767 79 728 124 846 45 118 57
03. Statens nettoupplåning och skuldhantering 1 792 984 2 198 374 10 761 265 8 562 891 390
01. Nettoupplåning och skuldhantering 1 792 984 2 198 374 10 761 265 8 562 891 390
Sammanlagt 1 900 477 2 296 402 10 904 411 8 608 009 375