Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2021

Avdelning 13

RÄNTEINKOMSTER, INKOMSTER AV FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINSTPDF-versio

Förklaring:

Avdelningens inkomstposter 2019—2021

    År 2019
bokslut
1000 €
År 2020
ordinarie
statsbudget
1000 €
År 2021
budgetprop.
1000 €
 
Ändring 2020—2021
    1000 € %
 
01. Ränteinkomster 46 600 44 181 47 287 3 106 7
04. Räntor på statens lån till affärsverken 5 481 4 500 3 700 -800 -18
05. Räntor på övriga lån 23 374 18 069 23 111 5 042 28
07. Räntor på depositioner 367 1 800 100 -1 700 -94
09. Ränteinkomster av pensionsutgifter som betalats på andra pensionsanstalters vägnar och förskott som staten betalat till andra pensionsanstalter 17 377 19 812 20 376 564 3
03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 515 174 2 176 400 2 086 475 -89 925 -4
01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och inkomster av försäljning av aktier 1 515 174 2 176 400 2 086 475 -89 925 -4
04. Andel i statens penninginstituts vinst 143 000 100 000 100 000 0
01. Andel i Finlands Banks vinst 143 000 100 000 100 000 0
05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 137 895 173 900 155 000 -18 900 -11
01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 137 895 173 900 155 000 -18 900 -11
Sammanlagt 1 842 668 2 494 481 2 388 762 -105 719 -4