Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter och inkomster från administrativa betalningspåföljder

Under momentet beräknas inflyta 167 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de inkomster som inflyter av bötesstraff och av administrativa betalningspåföljder av strafftyp.


2021 budget 167 000 000
2020 budget 130 000 000
2019 bokslut 122 627 833

02. Ränteinkomster som hänför sig till beskattningen

Under momentet beräknas inflyta 79 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen, med undantag för rättelser till inkomstposten som bokförs med stöd av beslut om rättelse av beskattningen.

Förklaring:Under momentet intäktsförs de ränteinkomster som hänför sig till beskattningen, upplupna förseningsräntor och restavgifter, dröjsmålsräntor till skattekontot samt ränteinkomster enligt lagen om skatteredovisning. Räntan på de poster som inflyter under momentet är bunden till den referensränta som anges i räntelagen.


2021 budget 79 000 000
2020 IV tilläggsb. 2 000 000
2020 budget 64 000 000
2019 bokslut 56 530 358

04. Återtagande av överförda anslag

Under momentet beräknas inflyta 200 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs oanvända överförda reservationsanslag som inte mera kan överföras till följande år i bokslutet.


2021 budget 200 000 000
2020 budget 200 000 000
2019 bokslut 377 685 439

10. Övriga inkomster av blandad natur

Under momentet beräknas inflyta 7 000 000 euro.

Förklaring:Under momentet intäktsförs sådana inkomster av blandad natur som inte kan intäktsföras under andra moment.


2021 budget 7 000 000
2020 budget 7 000 000
2019 bokslut 11 273 316