Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Inkomster för ämbetsverken inom förvaltningsområdet

Under momentet beräknas inflyta 51 030 000 euro.

Intäktsföringen av EU:s direkta stöd budgeteras enligt kontantprincipen.

Under momentet budgeteras även inkomster som närings-, trafik- och miljöcentralerna får från dem som bedriver busstrafik på basis av koncessionsavtal.

Förklaring:I inkomstposten ingår inkomsterna från egendom som trafikledningsbolaget Traffic Management Finland löst in av Trafikledsverket. Dessutom beaktas som inkomster är övriga parters andelar i farledsprojekt som finansieras tillsammans med staten. I inkomstposten ingår också biljettintäkter som NTM-centralerna får från den busstrafik som anordnas enligt bruttomodellen samt NTM-centralernas andel av FPA:s stöd för skolresor på andra stadiet och andra inkomster i samband med biljett- och betalningssystemet.

De inkomster från egendom som trafikledningsbolaget Traffic Management Finland löst in av Trafikledsverket beräknas uppgå till 48,53 miljoner euro. Det beräknas inflyta 2,5 miljoner euro i biljettintäkter för kollektivtrafiken.


2021 budget 51 030 000
2020 IV tilläggsb. 41 941 000
2020 budget 2 500 000
2019 bokslut 7 210 025

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 850 000 euro.

Förklaring:Förvaltningsområdets övriga inkomster av blandad natur beräknas uppgå till ca 50 000 euro.

I inkomster enligt flygutsläppsdirektivet (2008/101/EG) beräknas inflyta 800 000 euro.


2021 budget 850 000
2020 budget 850 000
2019 bokslut 2 838 912