Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

42. Avgifter för jakt på hjortdjurPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 5 600 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter av jaktlicensavgifter enligt 4 § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993). Jaktlicensavgiften är 120 euro för en fullvuxen älg och 50 euro för en älgkalv. Avgiftsnivån förblir oförändrad. År 2021 beräknas det inflyta 4,950 miljoner euro i form av jaktlicensavgifter för älg och 0,650 miljoner euro i form av jaktlicensavgifter för vitsvanshjort. Av anslaget anvisas till en del som motsvarar inkomsterna 5,600 miljoner euro under moment 30.40.41 till utgifter enligt viltskadelagen (105/2009).


2021 budget 5 600 000
2020 budget 5 600 000
2019 bokslut 5 597 309