Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

04. Andra inkomster från EUPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 340 000 euro.

Förklaring:Som inkomster under momentet har beaktats andra inkomster från EU till jord- och skogsbruksministeriets uppgiftsområde än de inkomster som hänför sig till moment 12.30.01 och 12.30.02 eller till projekt som finansieras av forskningsanstalterna. I inkomstposten ingår inte den finansiering av kartläggningsprogrammen i fråga om växtskadegörare som nettobudgeterats under moment 30.20.01 Inkomsterna inflyter i enlighet med EU:s rättsakter.

Uppskattning av inkomsterna

  euro moment
 
Djursjukdomar och skadegörare, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 652/2014, varav 340 000  
— TSE-, AI- och ASF-programmen och programmet för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel 171 000 30.20.01
— Rabies-programmet 169 000 30.20.20

Under momentet intäktsförs i fråga om djursjukdomar inkomsterna från EU för TSE-, AI- och ASF-programmen, programmen för uppföljning av resistens mot antimikrobiella medel, Rabies-programmet och åtgärder för utrotning av växtskadegörare, vilka medfinansieras av EU.


2021 budget 340 000
2020 budget 340 000
2019 bokslut 395 122