Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringenPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 15 000 000 euro.

Inkomstposten budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:Sammanlagt 10 000 000 euro beräknas bli intäktsfört som inkomster från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under programperioden 2014—2020 samt 5 000 000 euro i form av förskottsbetalning för den nya programperioden 2021—2017.

Vid dimensioneringen av inkomsterna från EU har även Ålands andel beaktats.


2021 budget 15 000 000
2020 budget 10 000 000
2019 bokslut 10 561 672