Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
              04. Andra inkomster från EU
              44. Fiskevårdsavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruketPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 536 970 000 euro.

Grunden för bokföringen av inkomsterna utgörs av de beslut om avgifter som EU-organet har fattat under finansåret.

Förklaring:För att EU:s gemensamma jordbrukspolitik och fiskeripolitik ska kunna genomföras beräknas Finlands andel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) uppgå till sammanlagt 537 070 000 euro. När 100 000 euro av detta beräknas bli intäktsfört utanför budgeten till interventionsfonden för jordbruket beräknas 536 970 000 euro inflyta under momentet.

Ålands inkomster har inte beaktats i totalinkomsten till den del uppgifterna hör till Ålands behörighet.

Uppskattning av inkomsterna från EGFJ

  mn euro motsvarande utgifter
under moment
     
I budgeten    
EU-inkomststöd 525,000 30.20.41
EU-stöd för privat lagring 1,200 30.20.41
Systemet med utdelning i skolan 5,430 30.20.46
Producentorganisationerna 3,000 30.20.46
Främjande av produktion och saluföring av biodlingsprodukter (tidigare honungsproduktion) 0,140 30.20.46
Främjande av avsättningen 2,200 30.20.46
Totalt 536,970  
Till interventionsfonden för jordbruket 0,100 I interventionsfonden
för jordbruket
Allt totalt 537,070  

2021 budget 536 970 000
2020 budget 536 970 000
2019 bokslut 528 373 173