Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområdePDF-versio

70. Inkomster från studiestödsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 20 000 000 euro.

Förklaring:

Beräknade inkomster (euro)

   
Amorteringar på borgensansvarsfordringar som betalats 2021 1 500 000
Ökning av borgensansvarsfordringar 15 500 000
Ränteinkomster 3 000 000
Sammanlagt 20 000 000

2021 budget 20 000 000
2020 budget 21 000 000
2019 bokslut 23 231 147

88. Undervisnings- och kulturministeriets andel av intäkterna av penningspelsverksamheten

Under momentet beräknas inflyta 414 700 000 euro.

Förklaring:Av inkomsterna utgörs 392 200 000 euro av Veikkaus Ab:s intäkter och 22 500 000 euro av outdelade vinstmedel av penningspelsverksamhet. Under moment 29.40.53, 29.80.52, 29.90.50 och 29.91.50 beviljas anslag för att främja idrott och fysisk fostran, vetenskapen, konsten och ungdomsarbete. Dessa anslag motsvarar inkomsterna.

Vid dimensioneringen av inkomstposten har den förändrade uppskattningen av Veikkaus Ab:s intäkter 2021 beaktats.


2021 budget 414 700 000
2020 budget 568 000 000
2019 bokslut 563 814 000

99. Övriga inkomster för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 000 000 euro.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är sådana inkomster inom förvaltningsområdet som inte har budgeterats under andra moment.


2021 budget 4 000 000
2020 II tilläggsb. 100 000
2020 I tilläggsb. 900 000
2020 budget 4 000 000
2019 bokslut 12 864 443