Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

52. Avgifter som motsvarar försäkringspremierPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 18 095 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter med stöd av lagen om statskontoret (305/1991) från avgifter som tas ut hos statliga ämbetsverk och inrättningar samt statliga affärsverk. Avgifterna motsvarar ersättningar för olycksfall, förmåner som motsvarar grupplivförsäkring, ersättningar för trafikskador och andra ersättningar som Statskontoret betalar.

Beräknade inkomster (euro)

   
Olycksfall (olycksfallsavgifter) 15 000 000
Förmån som motsvarar grupplivförsäkring 960 000
Gamla affärsverk 35 000
Lagen om offentlig arbetskraftsservice, invandring, nämndemän 600 000
Trafikskador 1 500 000
Sammanlagt 18 095 000

2021 budget 18 095 000
2020 budget 18 630 000
2019 bokslut 17 860 447