Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
              10. Domstolarnas inkomster
              20. Utsökningsavgifter
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

25. Justitieministeriets förvaltningsområdePDF-versio

10. Domstolarnas inkomster

Under momentet beräknas inflyta 44 900 000 euro i nettoinkomster.

I nettobudgeteringen beaktas avskrivningarna av försäljningsfordringar.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om domstolsavgifter (1455/2015), justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015) och justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2019—2021 (1385/2018).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 42 728 44 790 44 790
— övriga intäkter 25 110 110
Intäkter sammanlagt 42 753 44 900 44 900
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 63 232 64 000 64 000
— andel av samkostnader 28 174 30 000 30 000
Kostnader sammanlagt 91 406 94 000 94 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -48 653 -49 100 -49 100
Kostnadsmotsvarighet, % 47 48 48

2021 budget 44 900 000
2020 budget 44 900 000
2019 bokslut 42 753 151

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster

Under momentet beräknas inflyta 29 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om statens rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt (477/2016) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 26 870 27 400 29 000
— övriga intäkter 24 - -
Intäkter sammanlagt 26 894 27 400 29 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 25 425 24 800 27 000
— andel av samkostnader 9 443 7 500 10 000
Kostnader sammanlagt 34 868 32 300 37 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -7 974 -4 900 -8 000
Kostnadsmotsvarighet, % 77 85 78

2021 budget 29 000 000
2020 IV tilläggsb. 800 000
2020 budget 27 400 000
2019 bokslut 26 894 204

20. Utsökningsavgifter

Under momentet beräknas inflyta 74 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på lagen om utsökningsavgifter (34/1995) och på motsvarande förordning (35/1995).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2019
utfall
2020
ordinarie
budget
2021
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 83 648 72 800 73 800
— övriga intäkter 148 200 200
Intäkter sammanlagt 83 796 73 000 74 000
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 53 641 48 000 50 000
— andel av samkostnader 18 814 13 000 13 000
Kostnader sammanlagt 72 455 61 000 63 000
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 11 341 12 000 11 000
Kostnadsmotsvarighet, % 116 120 117

2021 budget 74 000 000
2020 budget 73 000 000
2019 bokslut 83 796 364

99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 2 750 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna grundar sig på justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde under åren 2019—2020 (1290/2018) och justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå (1382/2018). Under momentet inflyter dessutom små utsökningsbelopp som enligt utsökningsbalken (705/2007) ska redovisas till staten samt utdelning som går förlorad för borgenärerna och som enligt konkurslagen (120/2004) ska redovisas till staten.


2021 budget 2 750 000
2020 budget 2 750 000
2019 bokslut 2 788 083