Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
         23. Statsrådets kansli
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2021

24. Utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

20. Hyresinkomster från kultur- och vetenskapsinstitutens fastigheter

Under momentet beräknas inflyta 987 000 euro.

Förklaring:Statens kultur- och vetenskapsinstituts fastigheter i utlandet övergick i utrikesministeriets ägarbesittning den 1 januari 2017. Fastigheterna är Villa Lante och bostaden i Rom, Finlands institut i Frankrike, den nordiska paviljongen (en tredjedel) och Finlands Aaltopaviljong på Biennalområdet i Venedig samt Finlands Ateninstitut och dess gästhus. Fastigheterna har hyrts ut till finländska kultur- och vetenskapsinstitut för deras verksamhet utomlands.

Fastigheternas underhålls- och reparationsutgifter har budgeterats under moment 24.01.20.


2021 budget 987 000
2020 budget 978 000
2019 bokslut 964 237

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 24 761 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i form av förvaltningsområdets handläggningsavgifter för visum, återbäringar av medlemsavgifter och finansiella bidrag från internationella organisationer och av biståndspengar, FN:s lönekostnadsersättningar för militär krishantering, eventuella ersättningar från andra medlemsstater till följd av direktivet om konsulärt skydd (EU) 2015/637 samt andra inkomster som inte har nettobudgeterats under förvaltningsområdets utgiftsmoment.

Av inkomsterna är 1 881 000 euro EU:s andel av samarbetsprojekt med ministeriet. Med inkomsterna från dessa samarbetsprojekt täcks utgifterna för projekten. Utgifterna budgeteras under moment 24.30.66.

Beräknade inkomster (euro)

   
Handläggningsavgifter för visum 19 000 000
Inkomster av samarbetsprojekten inom utvecklingssamarbetet 1 881 000
Ersättningar för löneutgifter för militär krishantering från FN 2 380 000
Övriga inkomster 1 500 000
Sammanlagt 24 761 000

2021 budget 24 761 000
2020 IV tilläggsb. -7 700 000
2020 budget 58 424 000
2019 bokslut 46 698 411