Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning

Statsbudgeten 2021

95. Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 029 000 euro.

Anslaget får användas till kostnader som uppkommit till följd av avtal om avkastningsbyte.

Förklaring:Finlands Exportkredit Ab finansierade 2009—2012 sådana krediter med fast eller rörlig ränta som beviljas på OECD-villkor och som kreditinstitut eller finansiella institut ordnat för export av finländska kapitalvaror. Refinansieringen genomfördes med hjälp av de lån som finska staten beviljat Finlands Exportkredit Ab. För krediter med fast ränta valde Statskontoret ränte- och valutaskydd.

Finlands Exportkredit Ab betalade 2018 till finska staten tillbaka de lån som beviljats för refinansieringsverksamhet, med undantag för ett enda lån.

I samband med återbetalningen av lånen undertecknade Finlands Exportkredit Ab och staten projektspecifika avtal om avkastningsbyte eller avkastningsjustering. De avtal om avkastningsbyte som gäller krediter med fast ränta kan medföra kostnader för staten, om den fasta ränta som Finlands Exportkredit Ab betalar enligt ett avtal om avkastningsbyte är lägre än den rörliga ränta som staten betalar. Dessutom orsakas staten kostnader för skyddsåtgärder. Avtalen om avkastningsjustering medför inga kostnader för staten.

De ränteinkomster och inkomster av skyddsåtgärder som avtalen om avkastningsbyte och avkastningsjustering leder till intäktsförs under moment 13.01.05. Verksamheten beräknas uppvisa ett överskott på 4,2 miljoner euro 2021 (2020: 4,1 miljoner euro).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändringar i räntenivån 2 235
Utgifter för avtal om avkastningsbyte och för skyddsåtgärder -1 308
Sammanlagt 927

2021 budget 6 029 000
2020 IV tilläggsb. 3 100 000
2020 budget 5 102 000
2019 bokslut 4 594 307