Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning

Statsbudgeten 2021

87. Kapitalinvestering i Finlands Malmförädling Ab (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 300 000 000 euro.

Anslaget får användas för att höja Finlands Malmförädling Ab:s eget kapital.

Förklaring:Finlands Malmförädling Ab är ett i sin helhet statsägt bolag med specialuppgifter som ska fungera som ägare och utvecklare i bolag inom gruvbranschen och främja uppkomsten av en värdekedja för produktionen av litiumjonbatterier i Finland. Statens innehav i gruvbolag är koncentrerat till bolaget.

Finlands mål är att höja förädlingsvärdet på finländska mineraler, på detta sätt främja uppkomsten av en ny högteknologisk batteriindustri i Finland och att profilera sig som en global föregångare inom hållbar eltrafik. Strävan bör också vara att övergå till cirkulär ekonomi och därmed minska användningen av naturresurser.

Målet är att i Finland skapa en värdekedja för ansvarsfull batteriindustri vars globala konkurrensfördel är en produktion av miljövänligt och etiskt framställda samt återvinningsbara material. Också genom en reform av gruvlagen strävar man efter att förbättra Finlands och de finländska företagens möjligheter att agera ansvarsfullt i egenskap av utvecklare och producent av batteriteknik. Statens åtgärder syftar till att påverka den ekologiska hållbarheten för hela värdekedjan, vilket kräver satsningar på kompetens, nya material, forskning och produktutveckling samt cirkulär ekonomi.

I Europa håller man på att utveckla en värdekedja för batteriindustrin. Den bygger i synnerhet på stora investeringar i produktionen av prekursorer, katodaktivmaterial och battericeller samt investeringar i återvinningslösningar. I enlighet med sin uppgift har Finlands Malmförädling Ab som mål att främja investeringar inom branschen i Finland.

Anslaget används till investeringar i prekursorer och katodaktivmaterial. Också privata aktörer deltar i investeringarna.

Anslaget står utanför ramen.


2021 budget 300 000 000
2020 IV tilläggsb. 150 000 000