Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning

Statsbudgeten 2021

47. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster och räntestöd till bolaget (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 189 928 000 euro.

Anslaget får i enlighet med statsrådets förbindelser som ingåtts med stöd av 8 § 1 mom. 1—3 punkten i lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet (445/1998) användas

1) för partiell ersättning av förluster som uppkommit till följd av Finnvera Abp:s kredit- och borgensverksamhet

2) till räntestöd till Finnvera Abp.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Staten betalar med stöd av den ingångna förbindelsen Finnvera Abp en ersättning på 80 % av det totala beloppet av kredit- och borgensförlusterna. Ersättningarna för kreditförluster gör det möjligt för Finnvera Abp att bevilja lån och ställa borgen också när företagets säkerheter är otillräckliga.

Finnvera Abp bedöms fatta 9 000 finansieringsbeslut 2021. De växande företag som får finansiering beräknas uppgå till 2 500. Finnvera Abp har ca 26 000 kunder varav ca 90 % är företag som sysselsätter färre än tio personer.

Finnvera Abp slutade bevilja räntestödd finansiering 2014. Med anslag under momentet betalas Finnvera Abp räntestöd på basis av de befintliga ansvarsförbindelserna för räntestödslån som beviljats före 2014.

Effekter

  2019
utfall
2020
uppskattning
2021
uppskattning
       
Projekt totalt som omfattas av kredit- och borgensförlustförbindelser (md euro) 1,9 3,8 3,0
— varav finansiering beviljad av Finnvera (md euro och %) 0,8 (43 %) 2,5 (65 %) 1,5 (50 %)
— varav finansiering från banker och övriga (md euro och %) 1,1 (57 %) 1,3 (35 %) 1,5 (50 %)
Antal nyetablerade företag (st.) 2 427 2 500 3 000
Antal nya arbetstillfällen som Finnvera Abp främjat (st.) 8 009 8 000 8 500

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Justering av förslagsanslaget 1 459
Justering av förslagsanslaget (coronaepidemin) 154 778
Sammanlagt 156 237

Anslaget står delvis utanför ramen.


2021 budget 189 928 000
2020 budget 33 691 000
2019 bokslut 18 133 336