Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
              52. Lönegaranti

Statsbudgeten 2021

95. Utbetalning av avkastning för påverkansinvesteringar (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av avkastning för resultatbaserade projekt som omfattar påverkansinvesteringar inom sysselsättning och integration.

Förklaring:Arbets- och näringsministeriet har konkurrensutsatt och med en privat projektadministratör ingått avtal om inrättande av en resultatbaserad fond för påverkansinvesteringar. Ett projekt som syftar till snabbare sysselsättning för invandrare startade 2016 och ett som syftar till minskad långtidsarbetslöshet startade 2018.

Inom projekt som omfattar påverkansinvesteringar samlar projektadministratören in kapital till fonderna från investerare, och detta kapital används till att finansiera tjänster för invandrare och långtidsarbetslösa arbetssökande. Investerarna bär den ekonomiska risken i anslutning till resultaten av projekten.

Arbets- och näringsministeriet har förbundit sig att betala de aktörer som investerat i fonderna resultatbaserade arvoden. De bestäms utifrån verksamhetens resultat och genomslagskraft. Inom det projekt som syftar till sysselsättning för invandrare betalas aktörerna högst 10 000 euro per person som blivit sysselsatt, sammanlagt uppskattningsvis 15 miljoner euro 2020—2023, och inom det projekt som syftar till minskad långtidsarbetslöshet högst 23 miljoner euro 2020—2024.

Effekter

2019
utfall
2020
mål
2021
mål
       
Sysselsättningen bland invandrare ökar      
Antalet deltagare i sysselsättningsprojektet för invandrare (kumulativt 2016—, personer) 2 217 2 217 2 217
— varav sysselsatta 889 1 050 1 100
Sysselsättningen bland långtidsarbetslösa ökar      
Antalet deltagare i sysselsättningsprojektet för långtidsarbetslösa (kumulativt 2019—, personer) 44 800 2 000
— varav sysselsatta - 240 650

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utbetalning av avkastning för SIB-projektet för sysselsättning (överföring från moment 32.30.51) 2 000
Ökad utbetalning av avkastning för SIB-projekt 2 200
Sammanlagt 4 200

2021 budget 4 500 000
2020 budget 300 000