Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
              52. Lönegaranti

Statsbudgeten 2021

46. Kompensationsstöd för utsläppshandelns indirekta kostnader (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 121 000 000 euro.

Anslaget får användas för betalning av stöd enligt lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter (138/2017).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med stödet kompenseras den elintensiva industrin för det högre elpris som beror på priset på utsläppsrätterna. I lagen om kompensering av indirekta kostnader för handeln med utsläppsrätter finns bestämmelser om grunderna för beviljande av stöd och om beräkning av stödbeloppet. Storleken på det stöd som betalas ut beror på priset på utsläppsrätterna och stödmottagarens elförbrukning eller produktionens storlek.

Stödnivån uppgår till 37,5 %, vilket är 50 % av det högsta tillåtna beloppet på 75 % enligt Europeiska kommissionens riktlinjer. Stöd betalas på basis av uppgifterna för 2016—2020 med medel ur budgetarna för 2017—2021.

Stödbeloppet till anläggningen bestäms utifrån den genomsnittliga elförbrukningen eller produktionen under referensperioden 2005—2011 med beaktande av betydande förändringar i verksamheten. Som pris på en utsläppsrätt används 25 euro/MWh, vilket är det genomsnittliga priset 2019 på derivat som gäller 2020.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i priset på utsläppsrätter 43 000
Sammanlagt 43 000

2021 budget 121 000 000
2020 budget 78 000 000
2019 bokslut 29 124 219