Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              31. Vissa understöd

Statsbudgeten 2021

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 115 800 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt.

Fullmakt

Trafikledsverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansieringsandel i alla livscykelprojekt. År 2021 finansieras fyra livscykelprojekt under momentet.

Projekt

  Godkänt Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2021
mn €
Senare finansieringsbehov
mn €
             
Oavslutade livscykelprojekt            
E18 Muurla—Lojo Tilläggsbudget I 2004 2008 700,0 473,1 26,8 200,1
E18 Forsby—Kotka Budget 2010 2014 650,0 354,8 50,0 245,2
E18 Fredrikshamn—Vaalimaa Budget 2014/tilläggsbudget IV 2019 2018 550,0 120,0 30,0 400,0
Fast förbindelse till Karlö Budget 2018/tilläggsbudget IV 2019 2021 147,0 10,0 7,0 130,0
E18 Muurla—Lojo, höjning av servicenivån Tilläggsbudget IV 2020   30,0 1,0 2,0 27,0
Sammanlagt     2 077,0 958,9 115,8 1 002,3

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

2021 2022 2023 2024— Sammanlagt fr.o.m. 2021
           
Förbindelser som ingåtts före 2021 115 800 115 000 115 000 772 303 1 118 103

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 310 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Fast förbindelse till Karlö 3 000
Sammanlagt 3 000

2021 budget 115 800 000
2020 IV tilläggsb.
2020 budget 112 800 000
2019 bokslut 118 000 000