Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning och forskning
         10. Utveckling av landsbygden
              44. Kompensationsersättningar
         40. Naturresursekonomi
         64. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2021

62. Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 117 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för uppsamling och bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 998/2017)

2) för statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer (SRF 166/2005)

3) till beviljande av statsbidrag för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet

4) till beviljande av statsunderstöd för främjande av alternativa metoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet

5) för beviljande av statsunderstöd för utvecklingsprojekt som förbättrar biosäkerheten samt övervakningen av djurens hälsa på gårdarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Ett mål är att säkerställa att produktionsdjur som dör på gårdarna bortskaffas i enlighet med kraven i EU:s biproduktsförordning, (EG) nr 1069/2009.

Avsikten är att statsunderstöd och statsbidrag beviljas djurskyddsorganisationer och för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet. Utöver det beviljas statsunderstöd till Tammerfors universitet (FICAM, centret för alternativa metoder till djurförsök) för främjande av alternativa metoder till djurförsök och forskning och utbildning i anslutning till detta.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Bortskaffande av produktionsdjur som dör på gårdarna 5 080 000
Statsunderstöd till riksomfattande djurskyddsorganisationer 87 000
Statsbidrag till Helsingfors universitet 400 000
Statsbidrag till Tammerfors universitet, FICAM 300 000
Statsunderstöd för utveckling av biosäkerheten och övervakning av djurens hälsa på gårdarna 250 000
Sammanlagt 6 117 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd för utveckling av biosäkerheten och övervakning av djurens hälsa på gårdarna (regeringsprogr. 2019) 50
Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) 300
Sammanlagt 350

2021 budget 6 117 000
2020 budget 5 767 000
2019 bokslut 5 717 000