Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

52. Statsandelar till kommunernas ungdomsväsende samt vissa understöd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 471 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsandelar för kommunernas ungdomsväsende på basis av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (1285/2016)

2) för att stödja kultur- och språkboverksamhet på enaresamiska, skoltsamiska och nordsamiska

3) för att främja ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsarbete är 15,00 euro per invånare under 29 år.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statsandel för kommunernas ungdomsväsende 7 821 000
Samernas kultur- och språkboverksamhet 950 000
Främjande av ungas företagar-, ekonomi- och arbetslivskompetens 700 000
Sammanlagt 9 471 000

För stöd till kultur- och språkboverksamhet utanför Sameområdet anvisas dessutom 250 000 euro under moment 29.91.50.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -250
Kompensation med anledning av lägre intäktsföring av avkastningen av penningspelsverksamhet 7 821
Sammanlagt 7 571

Momentets rubrik har ändrats.


2021 budget 9 471 000
2020 II tilläggsb. 2 500 000
2020 budget 1 900 000
2019 bokslut 1 750 000