Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

51. Stipendier till konstnärer, författare och översättare (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 17 460 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konstnärsstipendier motsvarande 545 stipendieår enligt 3 § i lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) och till betalning av statens konstnärsstipendier för särskilt meriterade konstutövare enligt 3 § 2 mom. i den lagen

2) till stipendier och understöd enligt lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961)

3) till stipendier i enlighet med lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997).

Enskilda stipendieperioder som avbryts eller fortsätter efter ett avbrott kan medföra ändringar i hur betalningsposterna av anslaget för de olika åren fördelas.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statens konstnärsstipendier (545 st.) 12 900 000
Stipendier och understöd till författare och översättare 3 100 000
Stipendier åt bildkonstnärer 939 000
Konstnärsprofessorsstipendier (22 st.) 521 000
Sammanlagt 17 460 000

Konstnärsstipendiet uppgår under tiden 1.1.—31.5.2021 till 1 960,48 euro/månad och under tiden 1.6.—31.12.2021 till 1 980,85 euro/månad. Konstnärsstipendierna justeras enligt justeringarna av lönerna för statstjänstemän genom beslut av Centret för konstfrämjande. Totalbeloppet av stipendierna till författare och översättare utgör 10 % av det belopp som under det föregående kalenderåret använts för litteratur som anskaffats till allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kompensation med anledning av lägre intäktsföring av avkastningen av penningspelsverksamhet 939
Lönejusteringar 227
Sammanlagt 1 166

2021 budget 17 460 000
2020 budget 16 294 000
2019 bokslut 14 581 416