Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              50. Vissa understöd
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 784 000 euro.

Anslaget får användas

1) till understöd för verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf

2) till främjande av principen om en procent i fråga om byggandet

3) till stärkande av kulturturismen

4) till fortsatt verksamhet för Läsrörelsen

5) till stödjande av barnkultur

6) till ersättande av Nationalgalleriets mervärdesskatteutgifter samt av lokalkostnader och kostnader för andra ombyggnader

7) till projektet Europas kulturhuvudstad 2026

8) till kostnader för en utställning och för inredning i samband med ombyggnaden och utvidgningen av samemuseet Siida.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf 290 000
Främjande av principen om en procent i fråga om byggandet 500 000
Stärkande av kulturturismen 3 000 000
Fortsatt verksamhet för Läsrörelsen 1 000 000
Allmänna understöd och projektunderstöd till barnkultur 3 000 000
Ersättning för Nationalgalleriets mervärdesskatteutgifter 300 000
Lokalkostnader för Nationalgalleriet och andra kostnader till följd av ombyggnad 1 909 000
Projektet Europas kulturhuvudstad 2026 400 000
Kostnader för en utställning och för inredning i samband med ombyggnaden och utvidgningen av samemuseet Siida 1 385 000
Sammanlagt 11 784 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Allmänna understöd och projektunderstöd till barnkultur (regeringsprogr. 2019) 1 000
Fortsatt verksamhet för Läsrörelsen (regeringsprogr. 2019) 400
Kostnader för en utställning och för inredning i samband med ombyggnaden och utvidgningen av samemuseet Siida 1 385
Lokalkostnader för Nationalgalleriet och andra kostnader till följd av ombyggnad (överföring från moment 29.80.53) 1 909
Projektet Europas kulturhuvudstad 2026 400
Projektet Europas kulturhuvudstad 2026 (av engångsnatur) -200
Stärkande av kulturturismen (regeringsprogr. 2019) 2 000
Sammanlagt 6 894

2021 budget 11 784 000
2020 IV tilläggsb. 20 600 000
2020 II tilläggsb. 40 300 000
2020 budget 4 890 000
2019 bokslut 4 370 000