Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         70. Studiestöd
              59. Stöd för skolresor
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2021

57. Måltidsstödet till högskolestuderande (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 36 164 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd till studentrestauranger i Finland för att sänka priset på måltider för studerande som vid finländska högskolor avlägger lägre eller högre högskoleexamen, yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen samt studerande som avlägger fortbildning eller specialiseringsutbildning som berättigar till studiestöd med 2,30 euro per måltid

2) till betalning av extra understöd för den som förestår en studentrestaurang som finns någon annanstans än i högskolans lokaler, högst 1 euro per måltid för vilken måltidsstöd betalas, dock högst det belopp som motsvarar lokal- och anläggningskostnaderna för måltiderna för de studerande.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Måltidsstödet till högskolestuderande 33 664 000
Extra understöd för studentrestauranger 2 500 000
Sammanlagt 36 164 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av understödet per måltid den 1 januari 2021 4 200
Teknisk precisering av behovskalkylen -262
Ökning av studier på heltid 600
Sammanlagt 4 538

2021 budget 36 164 000
2020 budget 31 626 000
2019 bokslut 30 097 378